1400-1600 talet

Den första personen i byn som omnämns är Biermod, nämnt i skinnbrev från år 1410 som garantist för Drottningen Margarethas skuldebrev på 2000 mark av Ärkebiskopen Henrik i Uppsala. Mellan tiden 1410-1636 finns för byn upptecknade 15 st. personer.

Ett intressant dokument som reglerar gränsen mellan Höla och Trappnäs är från 1437. 11/6, Anders i Trappanäs, fastställande av fiskerätten i Lillsjön. Först skall Anders i Trappnäs äga och ha fri och obehindrad mjärdplatsen vid Fyllebron (iffelnäsbron) så länge som harrfisken står – år efter år, men sedan skall samma rum stå öppet för Hölamännen till båtplats fritt och obehindrat och ingen har sedan att föra talan häremot. Därjämte stadgade vi så mellan Peder och Anders att öster om Brunabacke och västra Höla envar av dem skall äga (vatten) framför sitt land till mittdjupet och längs stränderna.

Under 1400-1500-talet verkar det som byarna har haft fyra gårdar A,B,C,D.