Broccolo

Broccolon är en mycket vanlig grönsak i norra Italien, där den odlats i århundraden. Närmast kan den liknas vid en broccoliplanta med ett koniskt, pagodliknande, gulgrönt blomkålshuvud där blomknopparna sitter i spiraler. Men den överträffar båda i smak. Ibland förekommer en rödviolett färgton på huvudena, som dock inte påverkar smaken. Broccolon odlas som broccoli. Se också under Odla kålväxter för odlingsråd.

Sorter ni kan finna hos oss:

Romanesco
Ger stora, gulgröna toppskott med små pagodliknande toppar och mycket god smak.
Tidig, jämn i mognad, ger stora huvud.

24306549-origpic-142201