Gurka

Gurkor har odlats mycket länge. De äldsta fynden finns i Sydostasien och är daterade till 9750 f.Kr. Men förfäderna till vår nuvarande gurka är ännu inte säkert identifierade. Troligen härstammar den från en oaptitlig vildväxande art, C. hardwickii, som växer på Himalajas sydsluttningar och i norra Indien.

För 4000 år sedan odlades den allmänt i större delen av Asien och kom till Europa via Mellanöstern och Nordafrika. Men med Romarrikets fall försvann den från Europa och började inte odlas igen förrän på 1500-talet. Till Sverige kom gurkan under 1600-talet.
Några av de sorter ni kan finna hos oss
Kalunga F.1
Kraftigvuxen. Frukterna är mörkgröna och lätt ribbade.
13400102-origpic-a03e23
Katrina F.1
Cylindriska frukter eller något tjockare vid fästet, 16-18 cm långa. Mycket tidig i skörd och sedan långvarig.
31396839-origpic-115a1d