Stöd från EU

Vi har fått Pengar från EUs landsbygdsprogrammet för investeringar vi har gjort i företaget.

De investeringar vi gjort med stöd är följande:

Byggnation av Växthus 1
Klar 2017

Energiduk till växthus 1
För att få ner energikostnaden drastiskt så investerade vi i en energiduk
Klar 2017

Byggnadtion av Växthus 2
Klar Förhoppningsvis 2018